Почетна
Податоци за компанијата
Систем за пренос на
природен гас
Природен гас
Од идеjа...
Контакт
Фотогалерија
Јавни набавки
Законска регулатива
Линкови
Почетна
„Развој кој обезбедува задоволување на основните потреби на денешните генерации без да се загрозат потребите на идните генерации.“ Тргнувајќи од основните начела на одржливиот развој и потребата за заштитата на животната средина, нашата стратешка определба е развој на преносниот гасоводен систем и воведување на природниот гас во сите сфери на живеењето.Основната дејност на нашата компанијата е пренос на природниот гас и управување со системот за пренос на природен гас во Република Северна Македонија. Со тоа се вбројуваме во извонредно важните чинители во развојот на енергетскиот сектор на Република Северна Македонија.